Perfect logo
KURSY JĘZYKOWE
 
KURSY DLA MŁODZIEŻY
Zajęcia prowadzimy :

• w grupach zróżnicowanych wiekowo, bo innego przekazu w uczeniu się języka obcego potrzebują osoby w wieku 15 lat, a innego osoby dorosłe
• z zastosowaniem środków audiowizualnych, takich jak tablice interaktywne, bo nic tak nie przemawia do wyobraźni jak „żywy obraz”
• z zastosowaniem gier językowych, które sprawiają, że gramatyki uczymy się mimochodem – poprzez zabawę,
• z elementami dramy, bo naturalna umiejętność człowieka do „wchodzenia w role” z życia codziennego, nie tylko ułatwia zapamiętywanie, ale sprawia, że praktyczne użycie języka staje się naturalnym elementem interakcji z innymi słuchaczami w grupie,
• metodą komunikatywną – a więc mówienie bez końca i tylko w języku obcym. Metoda ta pozwala na równoległe doskonalenie czterech umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania
• zajęcia prowadzą doświadczeni polscy lektorzy, także czynni egzaminatorzy gimnazjalni i maturalni oraz native speaker's
• nasze programy nauczania są spójne z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego -
CEFR - The Common European Framework of Reference for Languages. ESOKJ  to praktyczne narzędzie pozwalające określić stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Pozwala również jasno sprecyzować cele do zrealizowania na każdym etapie uczenia się oraz ujednolicić ocenianie w nauczaniu języków europejskich.System ten określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach:
• biegłości (poziom C1, C2)
• samodzielności (poziom B1, B2)
• podstawowej (poziom A1, A2)

W ofercie również kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz do matury podstawowej i rozszerzonej! Zajęcia prowadzą czynni egzaminatorzy.

Grammar SOS
To forma dodatkowych, bezpłatnych konsultacji z lektorem dotyczących nie tylko materiału przerabianego w naszej szkole.

Akredytacja Kuratorium Oświaty
Szkoła posiada akredytacje Kuratorium Oświaty  – z dnia 28.06.2010 r.CENNIK

 
KURSY DLA DZIECI
KURSY DLA DOROSŁYCH
SZKOLENIA DLA FIRM